۱۵ درصد ریاضی و فیزیک

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون ریاضی ۲۳مهر۱۴۰۰ و ۷ آبان ۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون فیزیک ۲۳مهر۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

پکیج ریاضی کنکور (رشته ریاضی فیزیک)

کامل ترین پکیج ریاضی رشته ریاضی فیزیک

 

 

 

4,990,000 تومان

پکیج فیزیک کنکور (رشته تجربی)

کامل ترین پکیج فیزیک رشته تجربی

 

 

 

4,990,000 تومان

پکیج فیزیک کنکور (رشته ریاضی فیزیک)

کامل ترین پکیج فیزیک رشته ریاضی فیزیک

4,990,000 تومان
2,100,000 تومان
2,990,000 تومان