پکیج ریاضی کنکور (رشته تجربی)

کامل ترین پکیج ریاضی رشته تجربی

 

 

 

 

4,990,000 تومان
2,990,000 تومان

ریاضی دوازدهم (رشته تجربی)

در این دوره درس حسابان رشته تجربی سال دوازدهم آموزش داده می شود.

2,990,000 تومان

ریاضی یازدهم (رشته تجربی)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره ریاضی یازدهم به صورت کلاس آنلاین قرار گرفته که…

2,990,000 تومان

فیزیک دهم (رشته تجربی)

در این دوره فیزیک دهم رشته تجربی آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک دوازدهم (رشته تجربی)

در این دوره فیزیک دوازدهم رشته تجربی آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک دوازدهم (رشته ریاضی فیزیک)

در این دوره فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک یازدهم (رشته تجربی)

در این دوره فیزیک یازدهم رشته تجربی آموزش داده شده است

2,990,000 تومان