۱۵ درصد ریاضی و فیزیک

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون ریاضی ۲۳مهر۱۴۰۰ و ۷ آبان ۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون فیزیک ۲۳مهر۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!
2,100,000 تومان