2,990,000 تومان

ریاضی دوازدهم (رشته تجربی)

در این دوره درس حسابان رشته تجربی سال دوازدهم آموزش داده می شود.

2,990,000 تومان

ریاضی یازدهم (رشته تجربی)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره ریاضی یازدهم به صورت کلاس آنلاین قرار گرفته که…

2,990,000 تومان