ریاضی دوازدهم (رشته انسانی)

در این دوره درس حسابان رشته تجربی سال دوازدهم آموزش داده می شود.

995,000 تومان